برقرای ارتباط PHP و پایگاه داده MySQL

مهمترین قسمت طراحی و پیاده سازی وبسایت اتصال برنامه نوشته شده به پایگاه داده و بازخوانی اطلاعات از پایگاه داده است. در زبان PHP امکان برقراری ارتباط با انواع پایگاه داده وجود دارد،  اما در این میان پیشنهاد خودPHP  و بزرگان PHP استفاده از پایگاه داده MySQL است . درPHP برای برقرای ارتباط با پایگاه داده MySQL و تبادل داده ها متدهایی مختص به این پایگاه داده وجود دارد ، حال با نحوه ایجاد ارتباط پایگاه داده و مهمترین توابع و دستورات آنها آشنا می شویم.    

 

در ابتدا با سرور  پایگاه داده ارتباط برقرار می شود :

$con= mysqli_connect( "host" , "usernsme" , 

"password" ) ;

این تابع دارای سه پارامتر ورودی است : نام هاست ، نام کاربری سرور پایگاه داده و کلمه عبور ، که آنرا در متغیری با نام $con قرار می دهیم .

 

سپس برای اینکه تبادل داده ها با پایگاه داده توسط کانکشن ایجاد شده با زبان فارسی امکان پذیر باشد   :

mysqli_query($con,"SET NAMES'utf8' ") ;

 

چنانچه ارتباط با سرور با مشکل مواجه شود با کمک متد های زیر از عدم ارتباط و پیام مربوط به آن آگاهی پیدا میکنیم :

mysqli_connect_errno() ;  وجود مشکل در ارتباط

mysqli_connect_error() ;  پیام مربوطه

 

حال نوبت به برقرای ارتباط با پایگاه داده میرسد:

mysqli_select_db ( $con  ,  “test”  )  or die  ( mysqli_error() ) ;

قسمت دوم کد بالا به این معنی است که اگر ارتباط با پایگاه داده test  برقرار نشد پیغام ارور نمایش داده شود :

or die ( mysqli_error() ) ;

 

در آخر برای درک بهتر کدهای بالا به مثالی که به همراه یک کوئری ارائه شده را بررسی نمایید:

 

$c= mysqli_connect( "localhost" ,"root"," " ) ;

  mysqli_query($c ,"SET NAMES'utf8' ") ;

// Check connection

if mysqli_connect_errno($con))

  {

      echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error() ; 

  }

 

 $con = mysqli_select_db (  $c  ,  “test”  )  or die ( mysqli_error() ) ;

 

$q ="SELECT * FROM `tbl_name` " ;

  $r =mysqli_query($con,$q) ;

   $result =mysqli_fetch_assoc($r) ;

echo $result ;


تمام حقوق مادی و معنوی این ساین متعلق به mojtaba khodadadi میباشد
  
2016 - 2022