css3 : ویژگی background-origin در تنظیم بک گراند

css3 به ما این امکان را می دهد توسط ویژگی background-origin موقعیت قرار گرفتن تصویر بک گراند را معین کنیم .

این ویژگی دارای سه کلید واژه متفاوت است :

border-box : تصویر بک گراند از گوشه سمت چپ از قسمت بالای شروع می شود.

padding-box : ( پیش فرض ) تصویر بک گراند از گوشه  بالای سمت چپ اززیر کادر شروع می شود.

content-box : شروع تصویر از گوشه سمت چپ بالای محتوا

 

مثال :

#example {
    border: 10px solid ;
    padding: 35px;
    background: url(img_flwr.gif);
    background-repeat: no-repeat;
    background-origin: border-box;
}


نمایش نتیجه کد
تمام حقوق مادی و معنوی این ساین متعلق به mojtaba khodadadi میباشد
  
2016 - 2022