ایجاد ساعت با جی کوئری

در این نوشته یک روش ساده برای درج ساعت در وب سایت با جی کوئری ارائه می شود.

من برای ایجاد ساعت به صورت ساده در سایت از تابع زیر استفاده می کنم :

setInterval ( code , delay );

این تابع دارای دو آرگومان است . آرگومان اول کدی است که ساعت را از سیستم کاربر دریافت می کند و دیگری زمان تاخیر برای تکرار در اجرای کد دریافت ساعت است .

چنانچه زمان تاخیر را برابر 1000 (میلی ثانیه) قرار دهیم ، در هر ثانیه یکبار کد مورد نظر تکرار می شود.این عمل تغییر در ثانیه ها و دقیقه را به صورت پویا نمایش می دهد .

مثال : برای درج ساعت در کد html زیر :

<div id="time" >

درج ساعت

</div>

از این کد استفاده می شود :

window.setInterval(function(){
	
var d = new Date();
var m = time.getMinutes();
var h = time.getHours();
var s = time.getSeconds();

var t = h +":"+ m +":"+ s;	
	
$('#time').html(t);

	},1000);

توضیحات:

در خط دوم تاریخ و زمان از سیستم کاربر دریافت می شود .

در خطوط سوم تا پنجم زمان به تفکیک ساعت ، دقیقه ، ثانیه دریافت می شود .

در خط هفتم زمان در تگ div مورد نظر قرار داده می شود .

 


تمام حقوق مادی و معنوی این ساین متعلق به mojtaba khodadadi میباشد
  
2016 - 2022