افکت toggle در جی کوئری

پنهان سازی و نمایش یک عنصر در جی کوئری با دو رویداد ()hide و ()show صورت می گیرد.

فرض کنید یک باکس پنهان داریم که با کلیک بر روی یک دکمه باز شده و با کلیک دوباره بر روی همان دکمه دوباره مخفی می شود.

رویداد ()toggle بین دو حالت hide و show تغییر وضعیت ایجاد می کند.

$( selector ) . toggle ( speed , easing , 
callback ) ;

speed : سرعت انجام رویداد

easing : سرعت انجام در ابتدا و انتهای رویداد :

swing : سرعت در ابتدا و انتها آرام ولی در میانه انجام رویداد زیاد است

liner : سرعت یکسان است

callback : می توان یک فانکشن نوشت تا در انتهای رویداد انجام شود .

ساده ترین حالت استفاده :

<div id="text">

محتوی قابل نمایش

</div>

<input type="button" id="btn" value="on/off " >

 

<script>


$( document ) . ready (function() {

$( "#text" ) . hide() ;

$( "#btn" ) . click ( function() {

$( "#text" ) . toggle() ;

});

});

</script>

 

 


تمام حقوق مادی و معنوی این ساین متعلق به mojtaba khodadadi میباشد
  
2016 - 2022