ایجاد تایمر معکوس (ثانیه شمار ) با جی کوئری

چنانچه در نظر داشته باشیم عملی در یکی از صفحات سایت بعد از مدت زمان مشخصی انجام شود و همچنین زمان یاقیمانده برای کاربر قابل مشاهده باشد ، کدی که در این مطلب ارائه می شود ساده ترین راه برای انجام این کار است .    

مثال:

زمان این تایمر در مدت یک دقیقه و سی ثانیه به پایان میرسد.

HTML

<div id="timer">

محل درج تایمر

</div>

 

JQUERY

$(document).ready(function(){

var minute = 1;
var sec = 30;
    
setInterval(function(){

if(sec >0){
    sec = sec-1;
    
}
if(sec == 0 && minute >0){
    minute = minute - 1;
    sec= 30;
    }

$('#timer').html( minute +":"+ sec );

},1000);


});


تمام حقوق مادی و معنوی این ساین متعلق به mojtaba khodadadi میباشد
  
2016 - 2022