متد bind در جی کوئری - طراحی وب سایت

متد bind یک یا چند رویداد را که برای یک عنصر رخ میدهد و یک فانکشن مشخص را زمانیکه رویداد رخ می دهد را اجرا می کند.

این رویداد ها عبارتند از:

رویدادهای ماوس

click ، dblclick ، mouseenter ، mouseleave

رویدادهای کیبورد

keypress ، keydown ، keyup

رویدادهای فرم

submit ، change ، focus ، blur

 

 

syntax

$(selector).bind(event,data,function,map)

- یک یا چند رویداد و یک دیتا برای تصویب فانکشن (اختیاری )، فانکشن و نقشه ویژه رویداد

مثال:

$(document).ready(function(){

$(window).bind("scroll",function(){

if ($(window).scrollTop()){

$(".mf").addClass("menufixed");

});

});

 


تمام حقوق مادی و معنوی این ساین متعلق به mojtaba khodadadi میباشد
  
2016 - 2022