css در جی کوئری

دستکاری در css با کمک جی کوئری

جی کوئری چندین متد برای دستکاری در css دارد که تعدادی از این متدها را بررسی میکنیم.

  addclass : افزودن یک یا چند کلاس به عنصر انتخاب شده

removecalss : حذف یا برچیدن یک یا چند کلاس از عنصر انتخاب شده

toggleclass : تغییر وضعیت ، اضافه/حذف ، کلاسها در عنصر انتخاب شده

css : تنظیم استایلها برای عنصر مورد نظر

 

addclass()

در این مثال نشان داده میشود که چطور به یک یا چند عنصر یک یا چند کلاس افزورده می شود.

$("button").click(function(){
    $("h1, h2, p").addClass("blue");
    $("div").addClass("important");

$("#div1").addClass("important blue");
});

 

removeclass()

$("button").click(function(){
    $("h1, h2, p").removeClass("blue");
});

 

toggleclass()

در این مثال نحوه تغییر وضعیت بین اضافه و یا حذف کلاسها از یک عنصر نمایش داده شده است.

$("button").click(function(){
    $("h1, h2, p").toggleClass("blue");
});

 

درباره متد  ()css به طور مجزا توضیح داده خواهد شد.

برای درک بهتر مطالب فوق به لینک زیر مراجعه کنید.

 


نمایش نتیجه کد
تمام حقوق مادی و معنوی این ساین متعلق به mojtaba khodadadi میباشد
  
2016 - 2022